Kalite Politikası

Buğra Perakendecilik olarak, gerçekleştirdiğimiz perakendecilik ve buna bağlı faaliyetlerimizde, Toplam Kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve tüm iş ortaklarımızı aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan ederiz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde mükemmelliği aramak ve bunun için çalışmak bizim için esastır. Ulaştığımız noktalar mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.

Müşterilerimizin günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, bunları karşılayabilecek hizmetleri sunmayı amaçlarız. Müşterilerimizin memnuniyetini, önerilerini ve şikâyetlerini etkin bir şekilde değerlendiririz.

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiriz.

Tüm çalışanlarımızın işlerinde mutlu olması ve Buğra Perakendecilik ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duymalarını sağlamak için çalışırız.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak

Rekabet avantajı sağlayacak, hizmet kalitemizi arttıracak ve çalışma standartlarımızı yükseltecek teknolojiyi takip ederek iş akışlarımızı buna uygun bir şekilde geliştiririz.

Tüm yapılanma ve faaliyetlerimizde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirip iyileştirme fırsatları yaratırız.